Rnk Team Ply Pts +/-
1 Montenegro 3 12.5 +28
2 Romania 3 10 +11
3 Spain 3 7.5 +7
4 Kosovo 3 0 -46